Polish (Poland)English (United Kingdom)

Press about the Goths

prasa.jpg

Wyszukiwarka

Tutaj jesteś: Główna

Aktualności


Informacje dla zwiedzających PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 09 May 2014 13:16
There are no translations available.

 

INFORMACJE DLA ZWIEDZAJĄCYCH 

Adres:

Masłomęcz 99, 22-500 Hrubieszów

Skansen znajduje się przy trasie z Hrubieszowa do Mircza 

 

Sezon 2019:

We wrześniu:

wtorek – piątek: godz. 9.00 – 17.00

sobota – niedziela: godz. 10.00 – 18.00

W październiku:

- od 1 do 13 października:

wtorek – piątek: 9.00 – 16.00

sobota – niedziela: 10.00 – 16.00

- od 15 października w tygodniu Wioska Gotów udostępniana będzie zwiedzającym jedynie po wcześniejszym umówieniu (w godz. 9.00 – 16.00),
natomiast w weekendy normalnie (10.00-16.00)
. 

Sezon kwiecień - październik 2020 r.

Zwiedzanie:

Poniedziałki – nieczynne

oraz:

11 czerwca 2020 r. (Boże Ciało) - nieczynne
25 lipca 2020 r. (Przygotowania do 17 Biesiady archeologicznej w Masłomęczu) - nieczynne
15 sierpnia 2020 r. (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) - nieczynne

26 LIPCA 2020 ROKU
17 BIESIADA ARCHEOLOGICZNA w MASŁOMĘCZU
- wstęp wolny.

Zapraszamy do odwiedzania nas w terminach:

14-30 kwietnia:

Tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym, mailowym lub osobistym:

wtorek-piątek: 9.00 - 16.00

sobota-niedziela: 10.00-16.00

1 maja - 30 czerwca

wtorek-piątek: 9.00-17.00

sobota-niedziela: 10.00-18.00

1 lipca - 31 sierpnia

wtorek-piątek: 10.00-18.00

sobota-niedziela: 10.00-18.00

Wrzesień:

wtorek-piątek: 9.00-17.00

sobota-niedziela: 10.00 - 18.00

Październik:

- 1-11 października:

wtorek-piątek: 9.00-16.00

sobota-niedziela: 10.00-16.00

- 13-30 października:

Tylko po wcześniejszym umówieniu:

wtorek-piątek: 9.00 - 16.00

sobota-niedziela: 10.00-16.00

Cennik:

Bilety za usługę przewodnicką: 3 zł (ulgowy); 6 zł (normalny)
Dzieci do 7 lat będące pod opieką rodziców oraz opiekunowie grup zorganizowanych – wstęp bezpłatny
Dzieci do 7 lat w zorganizowanych grupach przedszkolnych: 2 zł;

Czas zwiedzania – ok. 1h


Dodatkowo po uprzednim umówieniu organizowane są 2-3h żywe lekcje historii dla grup zorganizowanych, dla dzieci i młodzieży szkolnej. W ich trakcie prowadzone są pokazy i warsztaty dawnych rzemiosł (garncarstwo, tkactwo, robienie biżuterii ), pokazy walk, strzelanie z łuku, prezentacja dawnej kuchni. Udostępniamy również miejsce ogniskowe.

Przy skansenie znajduje się parking oraz toaleta.


Rezerwacje telefoniczne, zwiedzanie, warsztaty

- tel. 600 890 922

Kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 


 


 

 

 

SKANSEN Wioska Gotów– Organizatorem Wioski Gotów jest GMINA HRUBIESZÓW
- Opiekę merytoryczną sprawuje Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie
- Warsztaty i pokazy dawnych rzemiosł przygotowuje Masłomęckie Stowarzyszenie Wioska Gotów
- Patronat naukowy sprawuje Instytut Archeologii UMCS w Lublinie


Last Updated on Monday, 26 August 2019 09:40
 
DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH - 11 maja 2014 r PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 06 May 2014 08:30
There are no translations available.

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH w Wiosce Gotów w Masłomęczu - 11 maja 2014 r

Wioska Gotów w Masłomęczu jest efektem realizacji kilku projektów dofinansowanych zwłaszcza ze środków pomocowych UE, realizowanych głównie przez Gminę Hrubieszów oraz organizację pozarządowe działające na jej terenie, w latach 2004-2014.

Odwiedzających przywitają: drużyna Wojów Gockich i mieszkańcy, kultywujący gockie rzemiosło i tradycje. Goście będą mogli zapoznać się z dorobkiem Gotów w wielu dziedzinach codziennego życia. Będzie również wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Masłomęcza w funkcjonowanie Wioski Gotów, można będzie również dowiedzieć się, jak zmieniało się ich życie wraz z kolejnymi etapami tworzenia wioski tematycznej i wykorzystywania środków pomocowych UE.

Zapraszamy!

 
Wioska Gotów - zwiedzanie PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 27 April 2014 12:44
There are no translations available.

 

WIOSKA GOTÓW w Masłomęczu udostępniona zostanie zwiedzającym począwszy od 2 maja 2014 roku od godz. 10.00.
Od tej daty w godzinach 10.00-18.00 niemal codziennie możliwe będzie zwiedzanie wszystkich chat wraz z przewodnikiem, pełniącym stałą opiekę na tym miejscem.

Wszystkich pragnących odwiedzić skansen przed tą datą prosimy o cierpliwość. Wciąż bowiem trwają ostatnie prace porządkowe.
Last Updated on Sunday, 27 April 2014 12:47
 
Budujemy długi dom PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 01 December 2013 10:18
There are no translations available.

Skansen Wioska Gotów w Masłomęczu


Zaczęło się ponad 35 lat temu. Garstka lubelskich archeologów w 1977 roku wysiadła z na przystanku PKS-u w Masłomęczu pod Hrubieszowem, rozpoczynając jednocześnie jeden z najważniejszych rozdziałów tej miejscowości w nowożytnej historii.Ćwierć wieku wyjątkowych badań na gockim cmentarzysku, pod kierownictwem prof. Andrzeja Kokowskiego, wprowadziło Masłomęcz do literatury naukowej oraz na pierwsze strony gazet, do radio i do telewizji. Atrakcyjne zabytki archeologiczne z II-IV wieku n.e., podróżujące po europejskich muzeach oraz tajemnicze i makabryczne zwyczaje pogrzebowe w germańskiej społeczności wywodzącej się z południowej Skandynawii, sprawiły że archeologia dla regionu hrubieszowskiego stała się swoistą wizytówką oraz szansą na rozwój turystyki tematycznej.

W 2007 roku, już po zakończeniu badań na gockim cmentarzysku w Masłomęczu, na pamiątkę współpracy mieszkańców gminy z archeologami, postawiono tzw. chatę gocką – wzorowany na dawnym budownictwie obiekt nawiązujący do odkryć archeologicznych w Hrubieszowie-Podgórzu. Niedługo potem powstała wielopokoleniowa grupa rekonstrukcyjna prezentująca różne aspekty życia codziennego sprzed 1700 lat.

W 2012 roku zapadła decyzja, by Masłomęcz stał się wizytówką nie tylko gminy Hrubieszów, ale całego regionu – i tu z pomocą znów przyszły środki unijne.

W listopadzie ubiegłego roku rozpoczęto prace przy budowie kilku ciekawych obiektów zaplanowanych w ramach projektu pn. „Wioska Gotów w Masłomęczu” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Inwestycja zrealizowana została przez Gminę Hrubieszów, która złożyła wniosek o dofinansowanie tego pomysłu, natomiast merytoryczną i organizacyjną opiekę nad inwestycją sprawowali i nadal sprawują Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie oraz oczywiście gospodarze terenu czyli Masłomęckie Stowarzyszenie – Wioska Gotów.

Skansen Wioska Gotów – to ukoronowanie kilkuletnich starań o stworzenie ciekawej i wartościowej edukacyjnie i turystyczne oferty dla wszystkich grup wiekowych, dla szkół i indywidualnych zwiedzających nie tylko z regionu hrubieszowskiego.

Najbardziej imponującym obiektem na terenie gockiej osady jest rekonstrukcja tzw. długiego domu. Zabudowa tego typu znana jest z terenów Skandynawii. To właśnie m.in. z terenów południowej Szwecji Goci dotarli na tereny dzisiejszej Polski. Natomiast w trakcie swojej wędrówki, pod koniec II wieku dotarli do Kotliny Hrubieszowskiej. Długi dom, który powstał w Masłomęczu, nawiązuje bezpośrednio do wyników badań archeologicznych w Hrubieszowie-Podgórzu. Podobnie jak w przypadku pierwowzoru budynek ten ma wymiaru ok. 10 x 20 m. Jego konstrukcja, a nawet usytuowanie względem kierunków świata nawiązują do oryginału.

Na terenie Wioski Gotów powstały również inne interesujące obiekty. Chata tkaczki to ciekawa konstrukcja póziemiankowa zagłębiona jest w grunt na głębokość 2 m. W jej wnętrzu znajduje się m.in. kompletny pionowy warsztat tkacki, na którym prezentowane będą dawne tkackie techniki.

W sąsiedztwie powstała także już chata wojownika-kupca o konstrukcji zrębowej. To tam prezentowana będzie dawna broń oraz przedmioty, które do masłomęckich Gotów trafiały jako importy z Cesarstwa rzymskiego lub ze Skandynawii.


Szczególnie ciekawa i ważna dla organizacji warsztatów i pokazów dawnego rzemiosła jest chata garncarza. Jej ściany wykonane są z plecionki obrzuconej gliną. W jej sąsiedztwie powstanie piec do wypału naczyń wzorowanych na gockich znaleziskach archeologicznych z naszego regionu.


Cały teren jest już ogrodzony płotem wyplatanym wikliną. Wszystkie wybudowane obiekty połączone zostały drewnianym traktem, a do wnętrza kompleksu prowadzić będą dwie bramy. Jedna od północy, od strony północy świetlicy, a druga – główna, znajdować się będzie w centralnym miejscu od strony południowej.


Skansen Wioska Gotów w Masłomęczu zarządzany będzie wspólnie przez Gminę Hrubieszów i Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, przy współpracy z Masłomęckim Stowarzyszeniem.

Last Updated on Sunday, 27 April 2014 08:15
 
Projekt Kotorów PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Saturday, 14 September 2013 11:35
There are no translations available.

Zagroda w krainie Gotów

Jak podają źródła antyczne (Jordanes, Getica), gocki lód Amalów pod rządami mitycznego króla Beriga, na trzech łodziach dotarł na południowe wybrzeże Bałtyku. Wydarzenia te mające miejsce w 2 połowie I wieku po Chr. były początkiem wielkiej, kilkusetletniej wędrówki Gotów przez Europę. Nowo utworzone gockie państwo, nazwano Gothiskandzą.

Kilka pokoleń później, gdy w gockiej krainie rządy sprawował król Filimer, podjęto decyzję o wędrówce plemienia na południowy-wschód do krainy Oium nad Morzem Czarnym. W trakcie tej wędrówki pierwsi goccy osadnicy dotarli do Kotliny Hrubieszowskiej, przygotowując tym samym zaplecze dla kolejnych grup ludności wiązanej w archeologii z kulturą wielbarską. Tak duże ruchy ludnościowe sprawiły, że zamieszkujące Mazowsze i zachodnią Lubelszczyznę plemiona Wandalskie (ogólnie utożsamiane w archeologii z kulturą przeworską) zmuszone były do zmiany swych siedzib. Uciekając przed nadchodzącymi z północy Gotami przebijali się przez zamieszkiwaną przez pierwszych osadników gockich krainę między Huczwą i Bugiem.

Ten wyjątkowo burzliwy epizod rozgrywał się na przełomie II/III wieku po Chr. około 160-225 r. (faza B2/C1 - C1a). Stał się on podstawą dla projektu realizowanego w Kotorowie (gm. Werbkowice).

Zagroda w krainie Gotów w Kotorowie (gm. Werbkowice) będzie areną prezentującą wydarzenia właśnie z tego burzliwego okresu starć Wandalów z Gotami.

Na terenie Kotliny Hrubieszowskiej oraz bezpośrednio na jej pograniczu zarejestrowano wiele dowodów świadczących o obecności wandalskich wojowników pod koniec II wieku po Chr., w strefie zamieszkiwanej wówczas już przez pierwszych osadników gockich. Są to jednak przede wszystkim pozostałości grobowe, ukazujące pokonanych w bitwie o Kotlinę Hrubieszowską barbarzyńców, utożsamianych ogólnie z kulturą przeworską. Charakterystyczne wyposażenie bojowe odkryto w wielu miejscach regionu. Przykładem może być Obrowiec (gm. Hrubieszów), gdzie natrafiono na umbo – metalową centralną część tarczy wraz z grotem włóczni (fot. poniżej).

 

Ze zbiorów Muzeum w Hrubieszowie

Inne zabytki wiązane z wandalskimi wojownikami znaleziono we Wronowicach-Paprzycy oraz w interesującym nas szczególnie Kotorowie. To właśnie na terenie tej miejscowości odkryto zestaw wojownika składający się z grotu włóczni i oszczepu, z charakterystyczną dla tego okresu tuleją o ośmiokątnym przekroju do osadzania drzewca (ryc. poniżej).

 

Ze zbiorów Muzeum Lubelskiego

Cmentarzysko wojowników przeworskich odkryte w 1 poł. XX wieku znane jest również z Przewodowa. Natomiast z Podlodowa pochodzi wyjątkowy pochówek, wysokiego rangą wojownika, wyposażonego m.in. w długi dwusieczny miecz pochodzący zapewne z płatnerskiego warsztatu w Cesarstwie Rzymskim. Na jego głowni widnieją przedstawienia bóstw wojny i zwycięstwa – Marsa i Wiktorii.

Jak dotąd nie natrafiono na większą ilość śladów osadnictwa kultury przeworskiej w regionie hrubieszowskim, co potwierdza, epizodyczny, przejściowy charakter obecności Wandalów na tych ziemiach. Ta część, której udało się uniknąć krwawej konfrontacji z Gotami, jak np. plemiona wandalskich Hasdingów i Wiktofalów, osiedliła się w granicach Imperium Rzymskiego, licząc choćby na udział i łupy zdobyte w trakcie „wojen markomańskich”.

 

Zagroda w trakcie prac końcowych

Inauguracja kotorowskiej zagrody Gotów 22 września w Gminie Werbkowice jest wydarzeniem uwieńczającym oddanie do użytku projektu „Budowy i wyposażenia "Kompleksu wystawowego – zagroda w krainie Gotów". Jest to kolejna inwestycja zrealizowana przez Gminę Werbkowice z udziałem środków z UE.

Cel operacji: Stworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności pod względem turystycznym i dziedzictwa kulturowego, poprzez efektywne wykorzystanie zasobów własnych.

Zakres operacji:
- „Chata Gotów”
- „Chata biesiadna Gotów”
- „Szopa”
- „Trakt drewniany”
- „Ogrodzenie”

Patronat merytoryczny i organizacyjny:

-Masłomęckie Stowarzyszenie "Wioska Gotów"

-Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie

 

 

 

 

Last Updated on Saturday, 14 September 2013 17:26
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 14Copyright © 2019 Masłomęckie Stowarzyszenie - Wioska Gotów. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.


subskrybuj RSS